Zdravstvene storitve v tujini

Čezmejno zdravstveno varstvo

Obisk zdravnika

Naši nasveti iz prakse

Priznajmo si. Obisk pri zdravniku nas vedno malce skrbi. Misel na bolezen, bolezen naših bližnjih ali možnost, da bo pri pregledu takšna bolezen ugotovljena, ni prijetna. Kar naenkrat smo ne glede na svoje siceršnje znanje, spol, starost in tudi premoženje postavljeni v odvisen položaj in potrebujemo pomoč strokovnega osebja. Vsaka zdravstvena oskrba pomeni poseg v človekovo telesno in duševno celovitost nas kot pacienta.

Za paciente gre!

Priprava na obisk

Pripravimo se, oborožimo s podatki, preverimo jih s svojimi bližnjimi. Prav tako zberimo na kup vso dosedanjo dokumentacijo (izvide, rentgenske slike, rezultate preiskav in podobno). Zatem pa prepustimo zdravniku, da on sprašuje. Tako bomo prihranili čas in zagotovili, da se bomo pogovorili o vseh pomembnih zadevah.

Drug del priprave je bolj praktične narave. Premislimo, kaj vse potrebujemo s sabo. Zagotovo naše zabeležke in dokumentacijo, kartico zdravstvenega zavarovanja ali plačilno kartico, če bomo plačali sami. Poskrbimo, da smo primerno urejeni in oblečeni. Nakit raje pustimo doma. Predvsem pa ne smemo pozabiti na morebitna predhodna navodila, ki so nam jih dali telefonsko ali pisno. Morda moramo priti na pregled tešči, moramo pred pregledom spiti veliko tekočine.

Obisk pri zdravniku je pomemben. Ne gre za nek opravek mimogrede, temveč za obisk, ki lahko bistveno vpliva na kakovost našega življenja. Zato se moramo na obisk pri zdravniku pripraviti.