ZA PACIENTE GRE

(ODLOČEN ODZIV NA ZAVAJANJE V ŠKODO PACIENTOV)

Pozdravljeni,

obveščeni smo, da je eden od slovenskih časnikov objavil podatke o poslovanju naših ordinacij družinske medicine (Studio R v Horjulu, Komendi in na Vrhniki) ter da bodo ti podatki tudi predmet ene od današnjih novinarskih konferenc.

Seveda smo vedno veseli, da se v javnosti govori o slovenskem javnem zdravstvu in skrbi za paciente. Skrbi nas le, da se ljudje, ki so v zadnjih desetletjih opravljali najpomembnejše funkcije v javnem zdravstvu in so neposredno osebno odgovorni za katastrofalno stanje, v medijih pogosto pojavljajo kot veliki poznavalci in v resnici širijo napačno sliko javnega zdravstva. Očitno je, da se želi s spodbujanjem nevoščljivosti in zavajajočim prikazovanjem podatkov prikriti lastno dolgoletno slabo delo in zaslužkarstvo na škodo pacientov.

Nekateri v tej državi žal mislijo, da pacienti obstajajo zaradi njih!

V zadnjem času se v medijih pojavljajo posamezniki, ki zagovarjajo stališča, s katerimi se nihče razumen in pošten državljanka ali državljan pač ne more strinjati.

Namen javnega zdravstva je zdravstvena oskrba pacientov za javni denar. Pacienti in njihovo zdravje so ključni.

Pacienti morajo odločati. Oni sami so ljudje s svojo pametjo, svojimi občutki in svojimi človekovimi pravicami.

Ustava RS jasno določa, da imajo v Sloveniji kot pravni in socialni državi oblast ljudstvo. To pomeni, da morajo v zdravstvu odločati pacienti in od njih na demokratičnih neposrednih volitvah izvoljeni predstavniki.

Vsi ostali, razna društva, zveze, skupščine, mediji, protestniki in podobni, jim lahko pomagajo uveljavljati njihove interese, ne pa namesto njih odločati, kot da so ovce.

Namen javnega zdravstva ne morejo biti zagotavljanje obstoja 70 let stare organizacije javnih zavodov, niti z njimi povezano plačevanje previsokih cen dvornih dobaviteljev.

Namen javnega zdravstva ne more biti podpiranje raznoraznih večjih ali manjših nepravilnosti ter upravičevanja desetletij neuspešnih karier in slabega dela, ki je za seboj pustilo strahotne posledice.

Zato ostro nasprotujemo zavajanju javnosti s strani različnih “poznavalcev”. Pri tem ne želimo soditi, ali gre kljub dolgoletnemu delu v zdravstvu pri teh posameznikih za nestrokovnost, nedelavnost ali koruptivnost. Rezultat za paciente je enak – slabo dostopno javno zdravstvo.

Dolgoletni javni uslužbenci izjemno dobro plačani, kajti odkrito priznajmo, plače v zdravstvu so že leta visoke, niso delali svojega dela. Morda so kot univerzitetni profesorji ali strokovni direktorji javnih zavodov kljub javnim plačam svoje znanje namesto v rednem delovnem času raje prodajali na zasebnih seminarjih. Morda so sedeli po dobro plačanih strokovnih skupinah in za deset tisoče evrov pisali ali prepisovali neuporabne študije. Morda so aktivno podpirali ali pa le uslužno gledali stran, ko je cvetela korupcija in so dobavitelji zaračunavali večkratnike realnih cen materialov in storitev.

Še enkrat. Povsem vseeno je ali so bili v vseh teh letih nestrokovni, nedelovni ali skorumpirani.
Dejstvo ostaja. Desetletja so zasedali visoke položaje v javnem zdravstvu, prejemali visoke javne plače, svojega dela niso opravljali dobro ter se raje posvečali zasebnim zaslužkom in osebni promociji. Javno zdravstvo, za katerega vodenje in razvoj so bili plačani, pa je vmes nezadržno propadalo.

Zato je prav, da zdaj svojo priložnost dobijo mladi. Neobremenjeni z zagovarjanjem napak dolgoletnih karier in neuspešnih sistemov. Neobremenjeni z dolgoletno prisotno korupcijo. Polni sodobnega znanja in mladostne zagnanosti.

Mladi zdravniki, zdravstveniki, pravniki, ekonomisti in informatiki naj pacientom ponudijo sodobne izbire v javnem zdravstvu. Pacienti pa naj imajo pravico izbire. Gre za njihovo zdravje, zato naj organizacija in denar sledita samo temu enemu in edinemu cilju – zdravju in zdravljenju pacientov.

Mi vemo, da smo tu zaradi pacientov!

V Skupinski praksi zasebnih ordinacij in njeni članici družbi Studio R smo ponosni, da smo del javnega zdravstva in razumemo, da smo plačani iz javnih sredstev pacientov in delamo za paciente. Obstajamo samo zaradi enega cilja – zdravja naših pacientov.

Zato vsak dan znova dokazujemo, da v primarnem zdravstvu:

  1. sredstva javnega zdravstva več kot zadoščajo za kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo vseh, ki jo potrebujejo;
  2. pametna in učinkovita organizacija v javnih zavodih in koncesionarjih zagotavlja prijazno delovno okolje za zaposlene in kakovostne storitve;
  3. pošteno in pregledno poslovanje omogoča finančno uspešnost ter ni potrebno nobeno varčevanje ne pri plačah zaposlenih, ne pri laboratorijskih ali drugih preiskavah za paciente in tudi ne dodatno zaračunavanje storitev;
  4. lahko brez omejitev poskrbimo za kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo vseh, ki jo potrebujejo.
Ne verjamete? Mi ne zavajamo.

Naši podatki govorijo o naši kakovosti in skrbi za paciente namesto nas.

V letu 2022 smo dodatno sprejeli 6.065 pacientov (od tega kar 5.251 pacientov iz drugih občin). Ko so vsi »uradno« zavračali paciente, smo jih pregledno in brez omejitev ves čas sprejemali.

 

 

Vsi pacienti so pri nas dobrodošli!

 

Javni denar porabljamo za paciente. Poglejmo primer. V letu 2022 je ZZZS zagotovil 71.431,16 EUR sredstev za laboratorijske preiskave. Poleg tega denarja smo za laboratorij namenili še 141.033,69 EUR več kot je normativ ZZZS (skupno torej 212.464,85 EUR). Sredstva smo zagotovili z učinkovito in pregledno porabo ter ničelno toleranco do korupcije ter NE iz žepa pacientov.

 

 

Zelo pregledna poraba javnega denarja

V letu 2022 so naši zdravniki in osebje sprejeli 69.922 kontaktov pacientov, 12.870 pacientov nas je osebno obiskalo (zdravniški pregledi, odvzemi krvi, urina ali blata, cepljenja, testiranja), 150 smo jih mi obiskali na domu, na daljavo smo oskrbeli še 61.296 pacientov (telefonski ali video posvet s pacientom, recepti, napotnice, nalogi in podobno).

 

 

Tu smo za paciente, osebno ali na daljavo.

V povprečju v istem delovnem dnevu v kontaktnem centru Skupinske prakse sprejmemo ali vrnemo več kot 75% vseh klicev, najkasneje naslednji delovni dan pa več kot 95% vseh klicev. V letu 2022 smo skupno prejeli 129.462 klicev, od tega smo jih takoj sprejeli 72.888 (56,30 %) in najkasneje naslednji delovni dan vrnili še 51.166 klicev (39,52 %). Skupno smo se torej uspeli odzvati na 95.82% vseh klicev.

 

 

Dosegljivi smo po telefonu

V povprečju v dveh delovnih dneh odgovorimo na 100% vseh elektronskih sporočil. V letu 2022 smo tako skupno prejeli in odgovorili na 55.312 sporočil (zanimivost: od tega 26.350 s pomočjo sistema umetne inteligence).

 

Dosegljivi smo po elektronski pošti

Lep pozdrav!

Domžale, 13.02.2023 

 

Ameli Randelj
Direktorica