Slovensko zdravstvo

Kakovost zdravstvenih storitev

Obisk zdravnika

Naši nasveti iz prakse

Priznajmo si. Obisk pri zdravniku nas vedno malce skrbi. Misel na bolezen, bolezen naših bližnjih ali možnost, da bo pri pregledu takšna bolezen ugotovljena, ni prijetna. Kar naenkrat smo ne glede na svoje siceršnje znanje, spol, starost in tudi premoženje postavljeni v odvisen položaj in potrebujemo pomoč strokovnega osebja. Vsaka zdravstvena oskrba pomeni poseg v človekovo telesno in duševno celovitost nas kot pacienta.

Za paciente gre!

Različne možnosti

Seznanjeni moramo biti z drugimi morebitnimi možnostmi zdravljenja in odkrito se lahko pogovorimo tudi o postopkih in načinih zdravljenja, ki v naši državi niso dosegljivi ali pa so dosegljivi samo, če jih plačamo sami, ker ne sodijo med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Obisk pri zdravniku je pomemben. Ne gre za nek opravek mimogrede, temveč za obisk, ki lahko bistveno vpliva na kakovost našega življenja. Zato se moramo na obisk pri zdravniku pripraviti.