Uporabni nasveti

Ko grem k zdravniku

Obisk zdravnika

Naši nasveti iz prakse

Priznajmo si. Obisk pri zdravniku nas vedno malce skrbi. Misel na bolezen, bolezen naših bližnjih ali možnost, da bo pri pregledu takšna bolezen ugotovljena, ni prijetna. Kar naenkrat smo ne glede na svoje siceršnje znanje, spol, starost in tudi premoženje postavljeni v odvisen položaj in potrebujemo pomoč strokovnega osebja. Vsaka zdravstvena oskrba pomeni poseg v človekovo telesno in duševno celovitost nas kot pacienta.

Za paciente gre!

Priprava na obisk

Pripravimo se, oborožimo s podatki, preverimo jih s svojimi bližnjimi. Prav tako zberimo na kup vso dosedanjo dokumentacijo (izvide, rentgenske slike, rezultate preiskav in podobno). Zatem pa prepustimo zdravniku, da on sprašuje. Tako bomo prihranili čas in zagotovili, da se bomo pogovorili o vseh pomembnih zadevah.

Drug del priprave je bolj praktične narave. Premislimo, kaj vse potrebujemo s sabo. Zagotovo naše zabeležke in dokumentacijo, kartico zdravstvenega zavarovanja ali plačilno kartico, če bomo plačali sami. Poskrbimo, da smo primerno urejeni in oblečeni. Nakit raje pustimo doma. Predvsem pa ne smemo pozabiti na morebitna predhodna navodila, ki so nam jih dali telefonsko ali pisno. Morda moramo priti na pregled tešči, moramo pred pregledom spiti veliko tekočine.

Obisk pri zdravniku je pomemben. Ne gre za nek opravek mimogrede, temveč za obisk, ki lahko bistveno vpliva na kakovost našega življenja. Zato se moramo na obisk pri zdravniku pripraviti.

Med samim obiskom bodimo pozorni.

Zakon obvezuje zdravnike, da nas obvestijo o našem zdravstvenem stanju in verjetnem razvoju ter posledicah bolezni ali poškodbe. Razložiti nam morajo cilj, vrsto, način izvedbe, verjetnosti uspeha ter pričakovane koristi in izide medicinskega posega oziroma zdravljenja, ki ga predlagajo. Prav tako smo upravičeni do jasnih pojasnil o možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih posledicah in drugih neprijetnostih medicinskega posega ali zdravljenja, vključno s posledicami njegove opustitve.

Vsa pojasnila nam mora lečeči zdravnik dati v neposrednem stiku, obzirno, na razumljiv način in prilagojeno našim sposobnostim dojemanja in razumevanja, v celoti in pravočasno. Glede operativnega ali drugega zahtevnega ali tveganega medicinskega posega da razumljiva ustna in pisna pojasnila zdravnik, ki bo opravil medicinski poseg, če to ni možno, pa drug zdravnik, ki je usposobljen za tak medicinski poseg.

Obisk pri zdravniku je pomemben. Ne gre za nek opravek mimogrede, temveč za obisk, ki lahko bistveno vpliva na kakovost našega življenja. Zato se moramo na obisk pri zdravniku pripraviti.

Različne možnosti

Seznanjeni moramo biti z drugimi morebitnimi možnostmi zdravljenja in odkrito se lahko pogovorimo tudi o postopkih in načinih zdravljenja, ki v naši državi niso dosegljivi ali pa so dosegljivi samo, če jih plačamo sami, ker ne sodijo med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Obisk pri zdravniku je pomemben. Ne gre za nek opravek mimogrede, temveč za obisk, ki lahko bistveno vpliva na kakovost našega življenja. Zato se moramo na obisk pri zdravniku pripraviti.

Koliko zares želimo izvedeti?

Ljudje pa smo seveda različni. Nekateri želimo izvedeti vse, spet drugi raje vidijo, da zvedo čim manj in si tako prihranijo strah in neprijetnosti. Zato Zakon o pacientovih pravicah izrecno določa, da nam sme zdravnik izjemoma zamolčati podatke o našem zdravstvenem stanju, če glede na okoliščine oceni, da bi nam takšno obvestilo povzročilo resno zdravstveno škodo. Vendar pa lahko vedno izrecno zahtevamo, da smo o svojem zdravstvenem stanju popolnoma obveščeni. Prav tako lahko izrecno zahtevamo, da se nas s podatki o našem zdravstvenem stanju ne obremenjuje, razen če bi drugim grozila resna zdravstvena škoda. Ker je iz napisanega jasno, da bo zdravnik težko izpolnil naročilo zakona, če ne bomo sami jasno povedali kaj želimo, se je dobro vnaprej določiti in zdravniku zaupati naše želje jasno in brez okolišenja.

Obisk pri zdravniku je pomemben. Ne gre za nek opravek mimogrede, temveč za obisk, ki lahko bistveno vpliva na kakovost našega življenja. Zato se moramo na obisk pri zdravniku pripraviti.