Zdravstveni varstvo in zavarovanje

Slovensko zdravstvo

Stanje našega javnega zdravstva

Odkrita beseda

V Skupinski praksi smo strokovnjaki, ki verjamemo v znanost. Zanimajo nas dejstva in dokazi, ne sveta prepričanja in nakladanje.

Ne, javno zdravstvo ni garant enakega zdravstva za vse. Obvezno in solidarno zavarovanje je tisto, ki jamči vsem dostop do zdravstvenega varstva. Zavzemanje za javno zdravstvo je v resnici zavzemanje za javne zavode. Ne glede na koristi in zdravje pacientov. Odločitve nacionalnih inštitucij se velikokrat zdijo nelogične. A v resnici ni tako. Ko si enkrat priznate,  da bistven cilj ni zdravje pacientov, temveč je bistveno, da preživi desetletja stara ureditev, zadeve postanejo logične. Javni zavodi lahko delajo politične usluge, lahko preplačujejo blago in storitve ter vzdržujejo stanje, ki nekaterim pač zelo, zelo ustreza. Slovensko zdravstvo nujno potrebuje spremembe v korist pacientov.

Za paciente gre!

Če želite boljše zdravje, se odločite za zasebnika

Mednarodne raziskave žal kažejo, da je bila slovenska odločitev pred desetletji za zdravstvene domove napačna. Ena od študij (v 1,045 ordinacijah in s 284.000 pacienti) je dokazala, da se pacienti, za katere skrbijo zasebni zdravniki v svojih individualnih praksah, namreč večkrat izognejo hospitalizaciji. Tako so v prednosti pred pacienti, ki obiskujejo zdravstvene centre, zdravstvene domove ali druge sorodne ustanove. Hkrati združevanje pomeni samo manj individualni pristop, višje stroške in ničesar ne prispeva h kakovosti.

Izbira samostojnega zdravnice ali zdravnika je enostavno boljše za vaše zdravje. Pomeni namreč boljše obvladovanje kroničnih stanj in manj hospitalizacij. Podatki o več kot četrt milijona pacientov v Evropi in Kanadi pač ne lažejo. 

Odločajo naj pacienti in kakovost

Pacienti morajo skupaj s stroko dobiti ključno odločevalsko vlogo v slovenskem zdravstvu. Pacienti morajo imeti odločilen vpliv na delovanje zdravstva in resnično možnost izbire. Minister za ministrom napove odločno reformo, ki se zatem spremeni v ponavljanje starih vzorcev ter rušenj reda tam, kjer obstaja, in ohranjanje nereda tam, kjer je red še kako potreben.

Če želimo v naši državi imeti kakovostno in uspešno zdravstvo, moramo slediti hitremu tempu svetovnega strokovnega in tehnološkega razvoja. To pa zahteva visoko motiviranost zaposlenih v zdravstvu, predvidljive poslovno uspešne modele poslovanja in privlačnost slovenskega zdravstva za javne in zasebne investicije.

Pomembno je javno zavarovanje, ne javni zavodi

V naši državi velikokrat poudarjamo pomen javnega zdravstva in njegove enake in pravične dosotpnosti za vse. Vse zasebne ordinacije v Skupinski praksi to idejo odločno podpiramo.

Vendar pa bistvo javnega zdravstva niso naši slabo organizirani javni zavodi, temveč dosotpno in pravično organizirano javno zdravstveno zavarovanje.